1. "Aquarel" gallery
6 Kostelnaya st., Kiev tel.(044)229-14-38

2. "ARTEAST" gallery
13 Reitarskaya st., Kiev tel.(044)229-65-52
e-mail:art@arteast.kiev.ua

3. "Andreyevskiy spusk" gallery
3 Andreyevskiy spusk st., Kiev tel.(044)416-20-67

4. "Irena" rallery
35 Artema st., Kiev tel.(044)244-74-93

5. "Karas" gallery
22a Andreyevskiy spusk st.., Kiev tel.(044)416-02-47

6. "Lavra" gallery
17 Yanvarskogo vosstania st., Kiev tel.(044)290-36-33

7."L-art" gallery
2b Andreyevskiy spusk st., Kiev tel.(044)416-03-20

8. "Lada plus" gallery
12 Horodetskogo st., Kiev tel.(044)229-12-81

9. "Na Kreschatike" gallery
12 Kreschatik st., Kiev tel.(044)228-12-83

10. "Nef" gallery
21 Yanvarskogo vosstania st., Kiev tel.(044)254-34-27

11. "Olimp" gallery
37 Bolshaya Vasilkovskaya st., Kiev tel.(044)227-55-59

12. "Podol-Fortuna" gallery
19 Andreyevskiy spusk st., Kiev tel.(044)416-43-70

13. "Soviart" gallery
11 Kostelnaya st., Kiev tel.(044)229-61-57

14. "Tadgio" gallery
10a Andreyevskiy spusk st., Kiev tel.(044)416-12-97

15. "Triptikh" gallery
34 Andreyevskiy spusk st., Kiev tel.(044)229-07-59

16. "Andreyevskiy spusk"gallery
3 Andreyevskiy spusk st., Kiev tel.(044)416-22-54

17. Art salon
17 Entuziastov st., Kiev tel.(044)555-39-94

18. "Epokha" antiquarian salon
34 Andreyevskiy spusk st., Kiev tel.(044)228-39-55